نگذارید یاد دوران دفاع مقدّس از یادها برود. بعضى میخواهند آن دوران را، آن آدمها را تخطئه کنند براى اینکه میدانند که هر ذرّه اى و هر نقطه اى از این حوادث، براى ملّت ایران فراموش نشدنى اســت و تـأثیرات بــزرگِ ســازنده اى دارد.  بیانات در یادمان شهدای شرق کارون  1393/01/06

نگذارید یاد دوران دفاع مقدّس از یادها برود. بعضى میخواهند آن دوران را، آن آدمها را تخطئه کنند براى اینکه میدانند که هر ذرّه اى و هر نقطه اى از این حوادث، براى ملّت ایران فراموش نشدنى اســت و تـأثیرات بــزرگِ ســازنده اى دارد.بیانات در یادمان شهدای شرق کارون  1393/01/06
برچسب ها :
پوستر ,  دفاع مقدس ,  رهبر انقلاب ,  امام خامنه ای ,